Hơn 123 tỉ đồng phục hồi và tôn tạo cung điện vua Bảo Đại từng ở

Phối cảnh điện Kiến Trung. Ảnh: PĐ.
Phối cảnh điện Kiến Trung. Ảnh: PĐ.
Phối cảnh điện Kiến Trung. Ảnh: PĐ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top