Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 1.000 bạn trẻ dự tọa đàm “Cách mạng bản thân - Đâu là đích đến và con đường?”