THỪA THIÊN - HUẾ:

Hơn 100 tiết mục đặc sắc tại hội diễn văn hóa biên giới, biển đảo

Tiết mục ca Huế đặc sắc của đội TTVH BĐBP Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Võ Tiến.
Tiết mục ca Huế đặc sắc của đội TTVH BĐBP Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Võ Tiến.
Tiết mục ca Huế đặc sắc của đội TTVH BĐBP Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Võ Tiến.
Lên top