Hội xuân Cúc Phương tái hiện nghi thức dựng cây nêu của người Mường

Động đom đóm đang dần được hoàn thiện để đưa vào lễ hội xuân tại Cúc Phương. Ảnh: Hương Quỳnh
Động đom đóm đang dần được hoàn thiện để đưa vào lễ hội xuân tại Cúc Phương. Ảnh: Hương Quỳnh
Động đom đóm đang dần được hoàn thiện để đưa vào lễ hội xuân tại Cúc Phương. Ảnh: Hương Quỳnh
Lên top