Hội sách Hà Nội 2016: Độc giả đội nắng nóng chọn sách hay