Hội Phết Vĩnh Phúc: Người dân đua nhau sờ phết cầu may

Hội Phết Vĩnh Phúc: Người dân đua nhau sờ phết cầu may
Hội Phết Vĩnh Phúc: Người dân đua nhau sờ phết cầu may