Hội Nhà văn Hà Nội chấp nhận việc từ chức của ông Phạm Xuân Nguyên

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Ảnh: Hội nhà văn Hà Nội
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Ảnh: Hội nhà văn Hà Nội