Hội đua thuyền tứ linh ở Lý Sơn

Nô nức Hội đua thuyền tứ linh. Ảnh: Lê Hồng Khánh
Nô nức Hội đua thuyền tứ linh. Ảnh: Lê Hồng Khánh
Nô nức Hội đua thuyền tứ linh. Ảnh: Lê Hồng Khánh
Lên top