Hội báo toàn quốc 2018: Gắn kết báo chí với công chúng, xã hội

Hội báo Toàn quốc 2018 sẽ bắt đầu từ 16.3. Ảnh: PV
Hội báo Toàn quốc 2018 sẽ bắt đầu từ 16.3. Ảnh: PV
Hội báo Toàn quốc 2018 sẽ bắt đầu từ 16.3. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top