Học viện Âm nhạc nói gì về việc tội phạm ấu dâm trình diễn tại trường?

Christopher Trinnaman trong một buổi trình diễn tại Việt Nam. Ảnh: Mirror (Anh)
Christopher Trinnaman trong một buổi trình diễn tại Việt Nam. Ảnh: Mirror (Anh)
Christopher Trinnaman trong một buổi trình diễn tại Việt Nam. Ảnh: Mirror (Anh)
Lên top