Hoạt động tín ngưỡng đang trở thành thị trường?

Biển người đổ về Chùa Phúc Khánh để dâng sao giải hạn.
Biển người đổ về Chùa Phúc Khánh để dâng sao giải hạn.
Biển người đổ về Chùa Phúc Khánh để dâng sao giải hạn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top