Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Hoàng Sa - Trường Sa của VN - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý“: Cần đổi mới hình thức và nội dung triển lãm