Hoãn tổ chức Festival Huế 2020

Hoãn tổ chức Festival Huế 2020 vì dịch COVID-19. Ảnh: P. Đạt.
Hoãn tổ chức Festival Huế 2020 vì dịch COVID-19. Ảnh: P. Đạt.
Hoãn tổ chức Festival Huế 2020 vì dịch COVID-19. Ảnh: P. Đạt.
Lên top