"Hoàn Châu cách cách" có thể bị gỡ bỏ vì ồn ào của Triệu Vy?

Phim "Hoàn Châu cách cách" Triệu Vy đóng chính đang có nguy cơ bị gỡ bỏ. Ảnh: Xinhua.
Phim "Hoàn Châu cách cách" Triệu Vy đóng chính đang có nguy cơ bị gỡ bỏ. Ảnh: Xinhua.
Phim "Hoàn Châu cách cách" Triệu Vy đóng chính đang có nguy cơ bị gỡ bỏ. Ảnh: Xinhua.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top