Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Họa sĩ tranh cát Đặng Trí Đức: 5 phút kiếm ngàn đô chắc do tổ đãi!