Họa sĩ Lương Xuân Đoàn làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và nhà báo Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương tặng hoa chúc mừng BCH Hội Mỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2019 -2014. Ảnh: L.Q.V
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và nhà báo Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương tặng hoa chúc mừng BCH Hội Mỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2019 -2014. Ảnh: L.Q.V
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và nhà báo Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương tặng hoa chúc mừng BCH Hội Mỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2019 -2014. Ảnh: L.Q.V
Lên top