Họa sĩ Hoàng Hà Tùng: Vừa đi, vừa vẽ nông dân

Họa sĩ Hoàng Hà Tùng tặng tranh cho nông dân Hà Lan.
Họa sĩ Hoàng Hà Tùng tặng tranh cho nông dân Hà Lan.
Họa sĩ Hoàng Hà Tùng tặng tranh cho nông dân Hà Lan.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM