Họa sĩ Đào Hải Phong: Tôi rất biết tôi là ai

Tác phẩm “Bên sông” - sơn dầu, khổ 80x130cm của Đào Hải Phong, vẽ năm 2019.
Tác phẩm “Bên sông” - sơn dầu, khổ 80x130cm của Đào Hải Phong, vẽ năm 2019.
Tác phẩm “Bên sông” - sơn dầu, khổ 80x130cm của Đào Hải Phong, vẽ năm 2019.
Lên top