Họa sĩ Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp

Tranh con giáp của họa sĩ Bùi Xuân Phái.
Tranh con giáp của họa sĩ Bùi Xuân Phái.
Tranh con giáp của họa sĩ Bùi Xuân Phái.
Lên top