“Hoa nhài” là bộ phim tâm huyết lúc cuối đời của tôi

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh. Ảnh NVCC
Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh. Ảnh NVCC
Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh. Ảnh NVCC
Lên top