Hòa nhạc cổ điển để... xây dựng bãi tắm cộng đồng

Nghệ sĩ Camille Huyền Tôn Nữ biểu diễn trong đêm hòa nhạc vị môi trường ở Bến Xuân. Ảnh: H.V.M
Nghệ sĩ Camille Huyền Tôn Nữ biểu diễn trong đêm hòa nhạc vị môi trường ở Bến Xuân. Ảnh: H.V.M
Nghệ sĩ Camille Huyền Tôn Nữ biểu diễn trong đêm hòa nhạc vị môi trường ở Bến Xuân. Ảnh: H.V.M
Lên top