Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà, H'hen Niê: 2 nhan nhắc được người quê yêu mến

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà và H'hen Niê đều được người dân quê yêu mến. Ảnh: SV, MU, QD
Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà và H'hen Niê đều được người dân quê yêu mến. Ảnh: SV, MU, QD
Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà và H'hen Niê đều được người dân quê yêu mến. Ảnh: SV, MU, QD
Lên top