Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoa hậu Việt đồng lòng hướng về miền Trung bão lũ