Hoa hậu Phan Thị Mơ đóng Thúy Kiều bản điện ảnh: Tôi không ngại "cảnh nóng"

Phan Thị Mơ là nàng hậu đầu tiên đóng Thúy Kiều bản điện ảnh. Ảnh: NSCC.
Phan Thị Mơ là nàng hậu đầu tiên đóng Thúy Kiều bản điện ảnh. Ảnh: NSCC.
Phan Thị Mơ là nàng hậu đầu tiên đóng Thúy Kiều bản điện ảnh. Ảnh: NSCC.
Lên top