Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre

Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre.
Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre.
Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre.