Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoa hậu Mỹ Linh, Á hậu Thuỳ Dung vui trung thu cùng các em nhỏ