Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Em muốn là tấm gương về bản lĩnh sống