Hoa hậu Biển Thùy Trang “đội nắng” đi hiến máu cùng giới trẻ thủ đô