Hoa Cương - bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Hà Tĩnh: Lưu giữ hồn nước, hồn quê cho mai sau

TS Nguyễn Quang Cương và những hiện vật ông đã dày công sưu tầm 
từ 50 năm qua tại bảo tàng Hoa Cương. Ảnh: Trần Tuấn
TS Nguyễn Quang Cương và những hiện vật ông đã dày công sưu tầm từ 50 năm qua tại bảo tàng Hoa Cương. Ảnh: Trần Tuấn
TS Nguyễn Quang Cương và những hiện vật ông đã dày công sưu tầm từ 50 năm qua tại bảo tàng Hoa Cương. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top