Hồ Văn Cường được quản lý Phi Nhung bàn giao 700 triệu đồng kèm cát-xê

Quản lý Phi Nhung bàn giao khoảng 700 triệu đồng kèm cát-xê cho Hồ Văn Cường. Ảnh: GĐCC.
Quản lý Phi Nhung bàn giao khoảng 700 triệu đồng kèm cát-xê cho Hồ Văn Cường. Ảnh: GĐCC.
Quản lý Phi Nhung bàn giao khoảng 700 triệu đồng kèm cát-xê cho Hồ Văn Cường. Ảnh: GĐCC.
Lên top