Hồ Quỳnh Hương: "Tôi không hề ở ẩn mà chỉ muốn tạm ngưng hát một thời gian"

Hồ Quỳnh Hương nữ tính, ngọt ngào trong bộ ảnh mới. Ảnh: NSCC.
Hồ Quỳnh Hương nữ tính, ngọt ngào trong bộ ảnh mới. Ảnh: NSCC.
Hồ Quỳnh Hương nữ tính, ngọt ngào trong bộ ảnh mới. Ảnh: NSCC.
Lên top