Hồ Quỳnh Hương, Midu, Thùy Chi và các sao Việt là giảng viên giờ ra sao?

Võ Hạ Trâm, Thùy Chi, Hồ Quỳnh Hương, Midu là những giảng viên được yêu mến. Ảnh: NSCC
Võ Hạ Trâm, Thùy Chi, Hồ Quỳnh Hương, Midu là những giảng viên được yêu mến. Ảnh: NSCC
Võ Hạ Trâm, Thùy Chi, Hồ Quỳnh Hương, Midu là những giảng viên được yêu mến. Ảnh: NSCC
Lên top