Hồ Quỳnh Hương không đóng MV với người khác giới vì sợ tin đồn