Hồ Ngọc Hà, Thu Minh và các nghệ sĩ vận động 700 triệu trong đêm nhạc "Hướng về miền Trung"