Hình ảnh xúc động khi linh cữu nghệ sĩ Anh Vũ về đến Việt Nam

Nghệ sĩ Hồng Vân mang di ảnh nghệ sĩ Anh Vũ.
Nghệ sĩ Hồng Vân mang di ảnh nghệ sĩ Anh Vũ.
Nghệ sĩ Hồng Vân mang di ảnh nghệ sĩ Anh Vũ.
Lên top