Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hình ảnh cuối cùng của Minh Thuận trên phim trường trước khi qua đời