Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hiệp hội Phát hành phim tố CGV cậy “cá lớn nuốt cá bé”, chèn ép phim Việt