Hiền Thục động viên Phương Mỹ Chi sau nhiễm COVID-19 và mất người thân

Hiền Thục động viên học trò Phương Mỹ Chi. Ảnh: NSCC.
Hiền Thục động viên học trò Phương Mỹ Chi. Ảnh: NSCC.
Hiền Thục động viên học trò Phương Mỹ Chi. Ảnh: NSCC.
Lên top