H’Hen Niê truyền cảm hứng mặc áo dài trên phố

H'Hen Niê rạng rỡ trong tà áo dài trắng.
H'Hen Niê rạng rỡ trong tà áo dài trắng.
H'Hen Niê rạng rỡ trong tà áo dài trắng.
Lên top