H'Hen Niê giúp người dân đi siêu thị, Đại Nghĩa mua hơn chục tấn nông sản

H'Hen Niê và MC Đại Nghĩa hỗ trợ người dân chống dịch. Ảnh: NSCC.
H'Hen Niê và MC Đại Nghĩa hỗ trợ người dân chống dịch. Ảnh: NSCC.
H'Hen Niê và MC Đại Nghĩa hỗ trợ người dân chống dịch. Ảnh: NSCC.
Lên top