Hệ lụy sau những hợp đồng đại sứ thương hiệu của nghệ sĩ

Diễn viên Bảo Thanh, một trong những đại sứ thương hiệu của công ty TS Việt Nam.
Diễn viên Bảo Thanh, một trong những đại sứ thương hiệu của công ty TS Việt Nam.
Diễn viên Bảo Thanh, một trong những đại sứ thương hiệu của công ty TS Việt Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top