Hé lộ bóng hồng trong "Gửi gió cho mây ngàn bay" của nhạc sỹ Đoàn Chuẩn

Ca khúc "Gửi gió cho mây ngàn bay" xuất phát từ cảm hứng tình yêu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn với một giai nhân Hà Nội.
Ca khúc "Gửi gió cho mây ngàn bay" xuất phát từ cảm hứng tình yêu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn với một giai nhân Hà Nội.
Ca khúc "Gửi gió cho mây ngàn bay" xuất phát từ cảm hứng tình yêu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn với một giai nhân Hà Nội.
Lên top