"Hãy nói lời yêu" và chuyện đi lại vết xe đổ "Hương vị tình thân"

"Hãy nói lời yêu" đang đi đến chặng cuối của phim. Ảnh: NSX.
"Hãy nói lời yêu" đang đi đến chặng cuối của phim. Ảnh: NSX.
"Hãy nói lời yêu" đang đi đến chặng cuối của phim. Ảnh: NSX.
Lên top