“Hãy nói lời yêu” dù hạnh phúc muộn màng

"Hãy nói lời yêu" kết thúc viên mãn. Ảnh: CMH.
"Hãy nói lời yêu" kết thúc viên mãn. Ảnh: CMH.
"Hãy nói lời yêu" kết thúc viên mãn. Ảnh: CMH.
Lên top