Hậu duệ vua Lý Thái Tổ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Ông Lý Xương Căn.
Ông Lý Xương Căn.