Nhà sản xuất Bá Cường:

"Hạnh phúc của mẹ" nhiều trắc trở, nhưng không ít ngọt ngào

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn trong "Hạnh phúc của mẹ".
Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn trong "Hạnh phúc của mẹ".
Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn trong "Hạnh phúc của mẹ".
Lên top