Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hàng vạn hiện vật quý được hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội