Hàng trăm học sinh lớp 5 hào hứng với cuộc thi tìm hiểu Văn Miếu – Quốc Tử Giám