Hãng phim truyện Việt Nam trong quá trình thanh tra cổ phần hóa: Sóng ngầm sóng nổi

Cảnh phim “Nhà tiên tri” - một trong những phim cuối cùng của Hãng trước khi CPH. Ảnh do đoàn phim cung cấp
Cảnh phim “Nhà tiên tri” - một trong những phim cuối cùng của Hãng trước khi CPH. Ảnh do đoàn phim cung cấp
Cảnh phim “Nhà tiên tri” - một trong những phim cuối cùng của Hãng trước khi CPH. Ảnh do đoàn phim cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top