Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng loạt sao Việt kêu gọi ủng hộ Đông Nhi tại EMA 2016